Saturday, 2 May 2009

အလုပ္သမားၾကီးသား......

အခ်ိန္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္
ကုိလွစုိး ဆုိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကုိ စျပီးသိခဲ့တာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်င္ ကပါ ၊၊ အသားမည္းမည္း အရပ္ျမင့္ျမင့္ ခပ္ပိန္ပိန္ လူတစ္ေယာက္ ၊၊ အိမ္ကုိစျပီးေရာက္လာတုန္းက ခပ္ကုပ္ကုပ္ ရယ္ပါ ၊၊ ထမင္းခ်ိဳင့္ေလး ဆြဲလုိ.၊၊ အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္ရေအာင္ ဆုိျပီး ေရာက္လာ ခဲ့တာပါ ၊၊ ေရာက္လာတုန္းက ခပ္ရုိးရုိး ခပ္ကုပ္ကုပ္္ ေတာသား လူတစ္ေယာက္ ရယ္မုိ. အမွတ္တယ ရွိေနခဲ့ပါတယ္္ ၊၊ ေနာက္တစ္ခု ကကြ်န္္ေတာ္ရဲ့ အလြန္ဂ်ီၾက ၊ အႏုိင္ က်င္. ၊ ဆုိးသမွ်ကို ဒိုင္ခံ လုပ္ေပးေနသူ တစ္ေယာက္မုိ. လည္းပုိ လုိ. အမွတ္တယ ျဖစ္ေန ခဲ့ပါတယ္ ၊၊


မွတ္မိပါေသးတယ္ ၊၊ သီတင္းကြ်တ္ရင္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ "ဆံု " လုိေခၚတဲ့ ယမ္း ထဲ့ ျပီး ေဖာက္လုိ. ရတဲ့ ေဆာ့စရာေတြ ကုိ ဒိုင္ခံေဆာင္ ရြက္ ေပးေနက်ပါ ၊၊ ဒီဆံုက ေတာ္ေတာ္ လက္၀င္ပါတယ္ ၊၊ စက္ဘီး စမုတ္တံ ေလးကုိ ေကြးျပီး လုပ္လုိလည္းရပါတယ္ ၊၊ သိပ္မေကာင္းပါ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့ သစ္သား ကုိ ေသခ်ာထြင္းျပီး ေဖာက္ထည့္ထားတဲ့ ဆံုမ်ိဳးမွ ကုိင္ပါတယ္ ၊၊ အင္မတန္မ ေကာင္းျပီး အင္မတန္မွ အသံျမည္ပါတယ္ ၊၊ ဒါမ်ိဳးေလးေတြ ၊၊ ေနာက္ ေလာက္ေလးခြလုိ. ေခၚတဲ့ ေလးခြ ဆုိရင္လည္း ကုိလွစိုးက ရြာေတြကိုသြား လို. မက်ည္းသား အစစ္ကုိ ရွာျပီး ထြင္းေပးရပါတယ္ ၊၊ မရရင္ ျပန္မလာ ခဲ့နဲ. ဆုိျပီး အႏုိင္က်င့္ေနၾကပါ ၊၊ ကြ်န္ေတာ့္ အေဖက သူ.အလုပ္ရွင္ကုိး ၊၊ လုပ္ေပးရတာေပါ့ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက လုိခ်င္တာသာသိခဲ့သူပါ ၊၊


ေနာက္ ေဆာင္းဦးေပါက္ရင္ ၾကက္တူေရြးေပါက္ေတြကို ေမြးတာ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ၀ါသနာပါ ၊၊ ဒီၾကက္တူေရြးေပါက္ေတြကုိ မရမက ရွာေပးရတာလည္း ကုိလွစိုးပါပဲ ၊၊ ၀ယ္လုိ. ရတဲ့ ပစည္း မ်ိဳးမဟုတ္ပါ ၊၊ ရြာသူရြာသားခ်င္း လုိက္ေတာင္းရတာမ်ိဳး ၊၊ ေတာထဲသြားတဲ့ သူေတြသာ ရတာမ်ိဳးပါ ၊၊ တကယ္ကုိ ငွက္မပါရင္ အလုပ္လာမဆင္း နဲ.လုိ. အတင္း အက်ပ္ ဆုိး ခဲ့တာပါ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္ကုိလည္း ေတာ္ေတာ္ကုိ အလုိလုိက္ပါ တယ္ ၊၊ ဒါေၾကာင့္လည္း အလုပ္သမား ေတြ အမ်ားၾကီးထဲမွာမွ ကုိလွစုိးကုိ သတိတယ ရွိေနပါတယ္ ၊၊


ဒီလုိ နဲ. ကုိလွစိုး ဆုိတဲ့ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ ကြ်န္ေတာ့္ အေဖရဲ့ အလုပ္မွာ ေတာ္ေတာ္ျမဲ ခဲ့ပါတယ္ ၊၊ ၾကာလွေပါ့ ၊၊ ဒီလုိနဲ. ကြ်န္ေတာ္လည္း အရြယ္ ေတြရလို. ေက်ာင္းေတြေျပာင္း တက္ ၊၊ တစ္ေက်ာင္းျပီးတစ္ေက်ာင္ း ၊၊ အိမ္ကို ျပန္တဲ့ အခါလည္းရွိ မျပန္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခါေတြလည္း ရွိရဲ့ ၊၊ ျပန္တုိင္းလည္း ကုိလွစုိးကုိ ေတာ့ အလုပ္ျမဲေနဆဲ ဆုိတာ ေတြရပါတယ္ ၊၊ ေတြတဲ့ အခါလည္း ဒီပံုအတုိင္း ၊၊ ဘာမွထူးလုိ. ေျပာင္းလဲမသြား ၊၊ အသက္ၾကီးလို. ပုိအုိလာတာက လြဲလုိ. ၊ ဒီပံ့ုအတုိင္းပါ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္လည္း သြားလိုက္ လာလုိက္ အိမ္ျပန္လုိက္ေပါ့ ၊၊


အခ်ိ္န္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္
ဒီတစ္ေခါက္ အိမ္ျပန္ေတာ့ လူပိုတစ္ေယာက္ကုိ မွတ္မွတ္ယယ ေတြရျပန္ပါတယ္ ၊၊ ထူးထူး ျခားျခား ဂ်ပန္ နာမည္နဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ၊၊ အစ္ေပ့ၾကီးတဲ့ ၊၊ ကုိလွစုိးရဲ့သား ၊၊ အလုပ္သမား သစ္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ေပါ့၊၊ အေဖ ရဲ့ ေနာက္ထပ္ အသစ္ လုပ္လုိက္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာ ၊၊ အလုပ္ရွင္ကလည္း အသစ္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ့္ အေဖ မဟုတ္ေတာ့ ၊၊ ကြ်န္ေတာ့္ အကုိ ျဖစ္ေနျပီ ၊၊ ကုိလွစုိး ရဲ့ အလုပ္ရွင္က ကြ်န္ေတာ့္ အေဖ ၊၊ အစ္ေပ.ၾကီးရဲ့ အလုပ္ရွင္က ကြ်န္ေတာ့္ အကုိ ၊၊ ဒီႏွစ္ေယာက္ လံုးကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ရဲ့ ဒိုင္ခံေဆာင္ ရြက္ ေပးေနဆဲပါပဲ ၊၊ ျပန္ရင္ လာၾကိဳတယ္ ၊၊ လုိက္ပုိ.တယ္ ၊၊ အိမ္မွာ ရွိေနဆဲ မွာ ကြွ်န္ေတာ့္ အတြက္ လုိအပ္တာေတြ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနဆဲ ၊၊


ဘာမွထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမသြားတဲ့ အေျခအေန ၊၊ ကြ်န္ေတာ့္အေဖ ကေတာ့ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခု တုိးခ်ဲ.လုိ. ကြ်န္ေတာ့္ အကို လုပ္သူကုိ လြဲေပးထားရဲ့ ၊၊ ေနာက္ထပ္ အလုပ္ရွင္သစ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုွပ္ရွားေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ အကုိ ၊၊ ဒါက အလုပ္ ရွင္ ကြ်န္ေတာ့္ အေဖမိသားစု ၊၊
ကုိလွစိုးလည္း သူသားကုိ ဒိလုိပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးေလရဲ့ ၊၊ အခုအခါ သူ.သားလည္း အလုပ္ သမားေလးေပါ့ ၊၊ ဒါေတာင္ အမွန္ေတာ့ သူ.ရဲ့ ရုိးသား ၊ ၾကိဳးစား စြာ ႏွစ္ရွည္ လုပ္ကုိင္ ခဲ့ လုိ့ အစ္ေပ့ ဆုိတဲ့ ေတာသားေလး ျမိဳက စက္ရံုမွာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လြယ္လြယ္ရခဲ့တာ ၊၊ ေကာင္းေလစြ ၊၊ သူနဲ့ ရြယ္တူေလးေတြ ဆုိ အဆက္အသြယ္မရွိလုိ. လုပ္ခ်င္တာေတာင္ လုပ္ခြင့္မရ ၊၊ ႏြားေက်ာင္း ကြ်ဲေက်ာင္း ေလာက္နဲသာ ေက်နပ္ၾကရတာ ၊၊ အစ္ေပ့ ရြာျပန္ရင္ ေတာ့ မ်က္ႏွာပြင့္ ရဲ့ ၊၊ ျမိဳက စက္ရံုမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားေလးေပါ့ ၊၊၀ိုင္း၀ိုင္း ကုိ လည္ လို. ေပါ့ ၊၊


အခ်ိန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဒီတစ္ေခါက္ အိမ္ျပန္ေတာ့ အိမ္မွာ လူပိုတုိးေနခဲ့ျပီ ၊၊ ကြ်န္ေတာ့္ အကုိက သားေလးတစ္ေယာက္ ေမြးလုိ. ၊၊ ကြ်န္ေတာ့္မွာ တူေလးတစ္ေယာက္ ထပ္ရခဲ့ျပန္ျပီ ၊၊ အိမ္မွာလည္ း အလုပ္ေတြတုိးလုိ. ၊၊ အလုပ္သမားေတြလည္း တုိးလုိ. ၊၊ ၀မ္းနည္းစရာ ၊၊ ကုိလွစိုး ဆုိတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ အႏြံအတာ ခံခဲ့ေသာ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေစာစီး စြာ အိပ္စက္သြားခဲ့ျပီ ၊၊ ဘ၀အေမာေတြ ရဲ့ ေအးျငိမ္းရာ အ၇ပ္မွာ ၊၊ သူ.သား အေျခက်ျပီ ထင္လုိ.မ်ား စိတ္ခ်သြားေလသလား ၊၊ အစ္ေပ့တစ္ေယာက္ လည္း အိမ္ေထာင္ ရက္သားပင္ က်လုိ. ၊၊ ဘ၀တူ အလုပ္သမားေကာင္မေလး ၊၊ စက္မွာ လုပ္ေနတဲ့ ခေလးမေလး ၊၊ အေမက ေတာ့ သင့္ေတာ္ပါတယ္ သားရယ္တဲ့ ၊၊ အေမတုိ.ပဲ အကုန္လံုး လုပ္ေပးလုိက္ တယ္ေလတဲ့ ၊၊ အသိအမွတ္္ျပဳ မဂၤလာပြဲေလးေပါ့ ၊၊


အခ်ိန္ ----- ခုႏွစ္
ဒီတစ္ခါ အိမ္ျပန္ရင္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္လုိေတြ ၊ ဘာေတြ ၊ ကိုမ်ား ေတြ.ရမလဲ ၊၊ ကြ်န္ေတာ့္ တူေလးက သူ.အေဖ ကြ်န္ေတာ့္ အကိုဆီက အလုပ္ေတြကို လက္လြဲလုိ. အလုပ္ရွင္ သူေဌး ေလး မ်ားလား ၊၊ ဒါဆုိအစ္ေပ့ ဆုိတဲ့ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္က ေမြးလာတဲ့ ကေလးေလး ကေရာ သူ.အေဖဆီက လက္လြဲလုိ. အလုပ္သမားေလး မ်ားလား ?
ဆရာ၀န္ၾကီးသား ဆရာ၀န္ေလး ျဖစ္လာတာ မဆန္း ဘူး တဲ့
အင္ဂ်င္နီယာၾကီးသား အင္ဂ်င္နီယာေလး ျဖစ္လာတာ မဆန္းဘူးတဲ့
အလုပ္ရွင္ၾကီးသား အလုပ္ရွင္ေလး ျဖစ္လာတာ မဆန္းဘူးတဲ့
ဒါဆုိ
အလုပ္သမားၾကီးသား အလုပ္သမားေလးျဖစ္လာတာ ဆန္းပါဘူးေနာ္ .............
ကုိလွစိုး ႏွင္. ကြ်န္ေတာ့္ အိမ္မွ အလုပ္သမားမ်ားအား သတိတယ ေတြးျဖစ္ခဲ့သည္ ၊၊
ေလးစားစြာျဖင့္
မင္းအိမ္

2 comments:

မယ္ကိုး said...

ဒါဆုိ
အလုပ္သမားၾကီးသား အလုပ္သမားေလးျဖစ္လာတာ ဆန္းပါဘူးေနာ္ .............
ဒီတစ္ခါလည္း ပြဲဆူဦးမယ့္ ေဆာင္းပါးပဲ ထင္ရဲ ့ ...:)
ကေလာင္ကေရာ မင္းအိမ္ျဖဴကေန မင္းအိမ္ျဖစ္သြားၿပီလားဟင္...

Minn said...

အေတြးေလးကုိ ရုိးရိုးေလးေ၀မွ်လုိက္တာပါ ၊၊
ပြဲဆူရင္ေတာ့ ေၾကာက္တက္ပါတယ္ဗ်ာ .....
ကြ်န္ေတာ္ မင္းအိမ္လုိ. သံုးျဖစ္တာၾကာပါျပီ ၊၊ ဘာရယ္ေတာ့ ဟုတ္ပါဘူး ၊၊ ဘာမွမေျပာင္းလဲ ပါဘူး ၊၊