Sunday, 10 May 2009

ပန္းပ်ိဳးေသာလက္ ျမတ္ေစခ်င္သည္


ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ဧကမ်ားစြာ က်ယ္၀န္းရ်္္ လုိအပ္သလို ၊ ခ်ဲ.ထြင္ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္း အသံုးျပဳ ႏုိင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ ၾကီးတစ္ခုရွိပါသည္ ၊၊ ဟုိးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ ၊ ေမြးလာကတည္းက မိမိႏွင့္အတူ ပါလာေသာ မိဘႏွစ္ပါး ၏ အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္ ၊၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့ေသာ ထုိဥယ်ာဥ္ၾကီး ထဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ျပဳစု ယုယ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ ပန္းမန္သစ္ပင္ ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပြင့္ဖူးသာယာ လ်က္ရွိပါသည္ ၊၊

အခ်ိဳ.လည္း ေသရ်္ အခ်ိဳ.လည္းေ၀ေနဆဲ ၊၊ အခ်ိဳ.လည္း ျမိဳင္ျမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ႏွင့္ အခ်ိဳ.လည္း ညိွဳးညိုဳးငယ္ငယ္ ၊၊ အခ်ိဳ.လည္း အခက္အလက္ေတြ ေ၀ျဖာလုိ. အခ်ိဳ.လည္း အားအင္ေတြ ကုန္ခန္းလုိ. ၊၊ အခ်ိဳ.လည္း ပြင့္ဆဲ ေမႊးဆဲ ၊ အခ်ိဳ.လည္း ႏြမ္းလို. ေၾကြျမဲ ၊၊ မတူညီတဲ့ သဘာ၀တရားရဲ့ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ မွူေတြ ေအာက္မွာ မတူညီတဲ့ ရလာဒ္ေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ ၊၊ ရယူျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ ခရီးႏွင္ရင္း ၊ ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားစြာ နွင့္ ခရီးဆန္္ရင္းေပါ့ ၊၊

ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ သစ္ပင္စိုက္တာကို ၀ါသနာပါေပသည့္ ၊ ထုိသစ္ပင္ေလးမ်ား၏ သဘာ၀ ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေလ့လာသင္ယူ ဖုိ. ေမ့ေလ်ာ့ေနဆဲ ၊၊ ေ၀ဆာေနတဲ့ ပန္းပင္ေလးေတြ ရဲ့ ေမႊးရနံ. ေတြ ကုိ ရွဳရုိဳက္ရင္း ႏြမ္းလ်ေနတဲ့ ပန္းပင္ေလးေတြကို ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့မိသူ ၊၊ ေျမဆီေကြ်းရ်္ ၊ ေရေလာင္း ေပါင္းသင္ လုိ. ျပန္လည္ ျပဳျပင္လုိ. မရေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွ ေနာင္တေတြ ႏွင့္ ေၾကြလြင့္သြား ခဲ့တဲ့ ပန္းပင္ေလးေတြ ကြ်န္ေတာ့္ ပန္းဥယ်ာဥ္ေလး ထဲမွာ မ်ားလွျပီ ၊၊ တိတ္ တိတ္ေလး ၾကိတ္ရွိဳက္လုိ. ငုိေကြ်းခဲ့ရတဲ့ ညေတြ ၊ ပန္းပင္ေလး ေတြ လြင့္သြားတဲ့ အခါတုိင္း တဆက္ဆက္နာ က်င္ခဲ့ရတဲ့ ႏွလံုးနာ ကုိ ကုုိယ္သာလွ်င္ အသိဆံုး ၊၊ ဘယ္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ မွ အစားထုိး လာေရာက္ ခံစား မေပးႏိုင္တဲ့ နာက်င္တဲ့ ခံစားမူွ ၊၊ ကုိယ္ရဲ့ ေမ့ေလ်ာ့ စြာ လ်စ္လ်ဴ ရွူ ခဲ့မွူရဲ့ ရလာဒ္ အျဖစ္ ကုိယ္သာ လွ်င္ နာက်င္စြာျဖင့္ ခံယူသင့္ သည္ မဟုတ္ေပလား ၊၊

ေအးျမတဲ့ ေဒသက ပန္းပင္ေလးကုိ ေအးျမမွူေတြ နဲ. ျပဳစုမွသာ တာရွည္ ခံေပလိမ့္မည္ ၊၊ အပူပုိင္း ေဒသက ေပါက္ပင္ေတြ ကို အပူဓါတ္ေတြ ေပးမွ ရွင္သန္ႏုိင္လိမ့္မည္ ၊၊ အခ်ိဳ. အပင္ က ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏုိင္ေပသည့္ ၊ အခ်ိဳ.အပင္က ေတာ္ရံုႏွင့္ ႏြမ္းခ်င္ျပီ ၊၊ အခ်ိဳ.အပင္ က ရွင္သန္ဖုိ. ၾကိဳးစား ရ်္ အခ်ိဳ.အပင္က အခ်ိန္တုိတြင္း ႏြမ္းလ်ခ်င္လိိမ့္မည္ ၊၊ မတူညီတဲ့ ပန္းျခံၾကီး အတြင္းက ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ပန္မန္မ်ား အတြက္ အခ်ိန္ေပး ရမည္ ၊၊ ျပဳစု ယုယ ရမည္ ၊၊ သုိမွသာ တာရွည္ ခံလိမ့္မည္ ၊၊ မိမိကုိယ္ကုိ ဂရုတစို္က္ ရွိသကဲ့ သုိ . ကုိယ္ကုိတုိင္ စုိက္ပ်ိဳး ျပဳစုထားေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားကုိ ျမတ္ႏုိး စြာ အေလး ထား ဂရုစုိက္ ရမည္ ၊၊

မိမိျခံတြင္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ သစ္ပင္ပန္မန္ေလး မ်ား၏ စိမ္းလန္းစြာ ပြင့္ဖူးေ၀ဆာႏုိင္ စြမ္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ. ၏တာ၀န္ ပင္ ၊၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ၏ အစြမ္းပင္ ၊၊ ခါတရံ စိမ္းလန္း စြာ ပြင့္ဖူးေနေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ၾကီး မ်ားကုိ ေတြ. ရသည့္ အခါ တြင္ အားက်မိသည္ ၊၊ ထုိဥယ်ာဥ္ ပုိင္ရွင္၏ အစြမ္း အစကုိ အထင္တၾကီး ေလးစားမိသည္ ၊၊ အားက်မိသည္ ၊၊ အတု ယူ ခ်င္သည္ ၊၊ ကုိယ္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ျပန္လွည့္ ၾကည့္မိေတာ့ ၊ ကုိယ့္ရဲ့ ျခံအတြင္းမွာက နထၳိ ၊၊ ဒါဟာလည္း ကုိယ့္ ရဲ့ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ၊ ယုယႏုိင္မွူ လစ္ဟင္းခဲ့ မွူပင္ ၊၊ အခ်ိန္သင့္ ေရေလာင္း ေပါင္းသင္ ၊ ေဆးေလာင္း ၊ ျပဳျပင္ မွူ မျပဳခဲ့ မွူပင္ မဟုတ္ေပလား ၊၊ လူသားတုိင္းအတြက္ တူညီေသာ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္ ၊ အခြင့္အေရး ရၾကပါသည္ ၊၊ သို.ေသာ္ .. တူညီစြာေသာ ၾကီးမားခံ့ထည္ေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ၾကီး မ်ား လူတုိင္း ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ မရၾကပါ ၊၊ မိမ္ိ၏ ၾကိဳးစားအားထုတ္မူ အရသာ သင့္တင့္ေသာ ဥယ်ာဥ္ငယ္ မ်ားကုိ သာ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရၾကပါသည္ ၊၊

မည္သုိ.ဆုိေစ တပုိင္တႏုိင္ပန္းဥယ်ာဥ္ေလး မ်ားျဖင့္ မိမိပတ္၀န္း က်င္ တြင္ လွပတင့္တယ္ ေ၀ဆာ ႏုိင္ပါေစ ၊၊ ပန္းတုိင္း ပြင့္ရ်္ ပြင့္ေသာ ပန္းတုိင္း တင့္လန္းစြာ ပြင့္လန္း ႏုိင္ပါေစ ၊၊ အခ်ိန္ကုန္ခံ ၊ အလုပ္ ပ်က္ခံရ်္ စုိက္ပ်ိဳးထား ေသာ ပန္းပင္ေလးမ်ား အား ဥယ်ာဥ္ အတြင္းတြင္ အျမဲ ထာ၀စဥ္ လွပေနေစ ခ်င္သည္မွာ ပန္းပ်ိဳးေသာ လက္ ပုိင္ရွင္တုိင္း၏ လုိအင္ပါ ၊၊ ထုိ.အတူ မိိိမိ ဥယ်ာဥ္ တြင္းမွ ပန္းကေလးမ်ား ထာ၀ရ ရွင္သန္ ပြင့္လန္းဖုိ. ရာလည္း ပန္းပ်ိဳးလက္ ပုိင္ရွင္တုိင္း၏ တာ၀န္ပါ ၊၊ ထုိ.ေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္တြင္းမွာ ရွိႏွင့္ျပီးေသာ ပန္းကေလးမ်ားလည္း ေမႊး ပါေစ ၊ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ေသာ ပန္းကေလးမ်ားလည္း ေ၀ပါေစ လို.သာ ဆုုေတာင္း ေပး ရင္ း

ေလာကတြင္ ပန္းပင္ေလးမ်ား ႏွင့္တူေသာ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားအား ဂရုထား ေစာင့္ ေရွာက္ႏုိင္ၾကပါေစ ၊၊ မေၾကြမလြင့္ မႏြမ္းခင္မွာ ေရေလာင္းပါ ၊ ေပါင္းသင္ပါ ၊ လုိအပ္ လွ်င္ ေဆးေလာင္းပါ ၊၊ အျမစ္ပုပ္မွ ေနာင္တရလုိ. လည္း ထုိသစ္ပင္ေလး ျပန္မရွင္ ႏုိင္ေတာ့ ပါ ၊၊ အျခား အမ်ိဳးတူ အပင္ တမ်ိဳး စုိက္ႏုိင္ ္ေကာင္းပါ ရဲ့
သုိ့ေသာ္ …............

ထုိ.ေၾကာင့္ ပန္းပ်ိဳးေသာ လက္အေပါင္း အတြက္ ……..
အေပါင္းအသင္းမ်ားေဟာင္းမ်ား ၊ အေပါင္းအသင္းသစ္မ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ သာယာ ေသာ တင္တယ့္္ လွေပေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ ၾကီး တစ္ခုကဲ့သုိ. ေ၀ဆာပြင့္လန္း ေမႊးၾကိုင္ျခင္း မ်ားစြာ ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘ၀ တစ္ခု ကုိ အေပးအယူ မွ်တစြာ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ ၾကပါေစ လုိ. ………..

4 comments:

Mogok Thar said...

ကိုမင္းအိမ္ရဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ။ စိုေျပေစ။

မယ္ကိုး said...

မွတ္သားသြားပါတယ္။ လိုက္နာဖို ့လည္း ႀကိဳးစားဆဲ...

Shweaung said...

အင္း... ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္တာေတြကို သတိေပးသလိုပါပဲ.. သူငယ္ခ်င္းဥယ်ာဥ္ႀကီး သာယာစိုေျပပါေစ...

မင္းအိမ္ျဖဴ said...

ကုိမိုးကုတ္ေရ ေက်းဇူးပါ

မယ္ကိုးေရ စာေရးသူကုိယ္တုိင္ က်ိဳးစားေနဆဲပါ

ကိုေရႊေအာင္ သတိထားရင္ေတာ့ ေကာင္း၏ သို.ေသာ္ တကယ္လိုက္နာဖုိ.ေတာ့ ခက္၏ ကြ်န္ေတာ္ ေတာ့ အပင္ေတြကို ခုတ္ေနမိဆဲ ... ဟာဟ